Cewe Cakep Katanya, Manis-Manis Katanya, bikin ‘HATI’ jedak jeduk Katanya…