Tong Fang! Fing! Fung! Feng! Fong!

Terima kasih, Klinik Tong Fang!