• http://www.dickeymaru.com/ Dark Ard デイダラ

    bwahahaha, razia rambut panjang di sekolah xD

  • http://twitter.com/bramantyoadi Bramantyo Adi

    kesiaaan yeee yang masih razia, untuk gua SMA dulu rambutnya boleh panjaang, dipotong malah gurunya nanya : “mabok apaan lo semalem cing? Boleh ngegondrong kok dipotong